RELIABILITY & HIGH PERFORMANCE

SOLUTIONS FOR YOUR SITE

We develop, manufacture and sell products for wireless communications.

LEAX Arkivator Telecom

LEAX Arkivator Telecom utvecklar, tillverkar och säljer produkter för trådlös kommunikation. Våra kunder är globala telecom network tillverkare över hela världen. Kännetecknande för oss är innovation, kvalitet, leveransprecision och miljömedvetenhet. LEAX Arkivator Telecom har ett brett sortiment av mikrovågsprodukter - antenner, kopplare, filter och andra produkter för trådlös kommunikation.

Referenser