LEAX Arkivator Telecom > Företag > Tillverkning

Arkivator Telecom Hungary, Mezökövesd

Arkivator Telecom Hungary ligger beläget i Mezökövesd i Ungern cirka 130 km och 1,5 h nordöst om/från Budapest. Bolaget har runt 300 anställda och blev en del av LEAX-gruppen efter övertagandet av Arkivator i augusti 2013. Bolaget har funnits i regionen sedan 1970- talet och har därför en god lokal kännedom och erfarenhet av affärsmannaskap i landet.

Kärnkompetensen ligger i CNC-bearbetning och montering med fullt ansvar genom hela värdekedjan. Det finns en mängd leverantörer i regionen som kan tillgodose oss med leverans av material och tjänster.

Produktionen är allt från små artiklar till medelstora artiklar och med volymer som är från medelstora serier upp till höga serier. Processerna består av generell svarvning inklusive svarvning med stångmatade maskiner, fräsning, slipning och montering.

Arkivator Telecom Hungary producerar komplexa artiklar till kunder inom fordonsindustrin, övrig industri samt telekomindustrin.

LEAX Skaraborg, Falköping

LEAX Skaraborg har verksamheter i Falköping och Tidaholm och har runt 140 anställda. Bolaget utför skärande bearbetning i gjutjärn, stål och aluminium.

LEAX Skaraborg tillverkar komplexa produkter i alla förekommande material med skärande bearbetning som en gemensam nämnare. Vi tillverkar allt från prototyper till små och stora produkter i stora serier.

LEAX Skaraborg erbjuder sina kunder tillverkning där det är bäst ur kostnads- och logistiksynpunkt.

LEAX Skaraborg skapar trygghet genom engagerade medarbetare med hög kompetens och en modern och omfattande maskinpark. Vi levererar mycket hög kvalitet med precision och effektivitet. Vi erbjuder även produktionsteknisk kompetens, industrialisering och högeffektiv produktion.

Våra kunder är allt från mindre företag till de stora marknadsledande inom fordon, telekom och övrig industri.